ساخت، تولید و هرگونه بهره‌برداری از فرستنده‌های رادیویی منوط به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد

Members

header-7

اعضای گروه رادیو آماتوری البرز


IMG_4764


EP2LMA (Mohammad Azimi) – Club President

Born: Nov 18 1979
Profession: ITC/Telecom
Interests: DXing – Contesting – Traveling
Modes: SSB – RTTY

IMG_4212

EP2LSH (Saeed Shokrollahi)
Vice President
Born: 1980
Profession:
Interests:
Modes: CWEP3MIR (Mohammad Mobini )
Born: 1960
Licensed since :
Interests:
Modes: SSB – PSK31
Also:

NM9A – DF2HF (Mehdi Asgari)
Born:
Licensed since : 2018
Interests:
Modes:
Also:

EP7AHN
Born:
Licensed since:2015
Interests:
Modes:SSB
Also:

EP2HEK (Dr. Rahimi)
Born:
Licensed since : 2015
Interests:
Modes: SSB
Also:

ham-radio-guy

Born:
Licensed since : 2015
Interests:
Modes: SSB
Also:

ham-radio-guy
EP
Born:
Licensed since:
Interests:
Modes:
Also:
theme