ساخت، تولید و هرگونه بهره‌برداری از فرستنده‌های رادیویی منوط به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد

Members

header-7

اعضای گروه رادیو آماتوری البرز
EP2LMA (Mohammad Azimi) – Club President

Date of birth: Nov 18 1979
Profession: ITC/Telecom
Interests: DXing – Contesting – Traveling
Modes: SSB – CW


EP2LSH (Saeed Shokrollahi)

Date of birth:
Profession:
Interests:
Modes: CWEP2HEK (Dr. Rahimi)
Born:
Licensed since
Interests:
Modes:
Also:

`
theme